“იაშმა” ყელსაბამი 30101

ბუნებრივი ქვები, თოკი, მეტალის დეტალები.

38,00