ნახატი “თეთრი ფიქრები”

ნახატი, სითეთრე, სიმშვედე.

189,00