ნახატი “თავისუფლება”

ნახატები, სილამაზე, სიმშვიდე.

319,00