ნახატი “სიმარტოვე უსასრულობაში”

ნახატი, მარტოობა, სიფხიზლე.

239,00